Åsa Jungnelius
Åsa Jungnelius

SNÄCKAN NYA TUNNELBANAN

Snäckan.2

SNÄCKAN

Åsa Jungnelius

Med en feministisk utgångspunkt ser jag på tunnelbanestationen och det fysiska hålrum den utgör, som en gigantisk skulptur, en snäcka. Det monumentala hålrummet bildar insidan på snäckan och kan läsas som en hyllning till moderskapet men också vänskapen, faderskapet, omhändertagandet och kollektivets värnande av de många. Tunnelbanan är i sig ett omhän- dertagande, satsningen på utbyggnaden av kollektivtrafiken handlar om hänsyn till framtida generationer både i fråga om social och ekologisk hållbarhet. Det offentliga rum en tunnelba- nestation utgör är en hyllning till människans förmåga att samverka och organisera sig. När jag skriver ett feministiskt förhållningsätt menar jag i vid bemärkelse, det vill säga ett jäm- ställt förhållningsätt till dina medmänniskor.

Juryns motivering:

”Med en stor lekfullhet presenterar förslaget ett överdåd av färger, material och former. Rosa glittrande förförelse och skulpturalt överflöd som förvandlar rummet till en hemlig berättelse om skatter och mystiska material. Rumsligt och materialmässigt övertygande. I vårt kaotiska och högteknologiska tidevarv kan uttryck som Snäckan påminna oss om vår gränslösa fantasi och barnets magiska inre universum.”

Snäckan.3

A MOVING MASS, Kalmar Konstmuseum

Massa-i-rorelse-profilbild-750x372

MOVING MASS

Ingela Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg

05/12 – 28/02 2016

Glass is a never stagnant mass – it is moving mass. Moving Mass explores the glass as concept, history, product and production: industry and human interaction as the basis for community-building. In Moving Mass, six Swedish artists have explored “The Kingdom of Crystal”, with the local and global changes in society as starting point. What significance has the glass had, and what is it like to live in The Kingdom of Crystal when most of the production has moved abroad? Has the labour immigration contribution to the glass industry’s success been made invisible? How is the loss and changes of the work, identity and community dealt with and portrayed? The exhibition at Kalmar konstmuseum is a feature in a longer process with various activities. The project was initiated by the artist Ingela Johansson, who invited artists Eva Arnqvist, Johanna Gustafsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg. In dialogue with the place and the people, who were and still are dependent on the glass craft and industry, the change in the Swedish glass production are dealt with and portrayed as an example of a community in transition.

During the exhibition period a series of talks take place with the various works as starting point. On 18–19 February 2016 Kalmar konstmuseum and curator Lisa Rosendahl organize an international conference on the theme. In August 2016, a second part of the conference will be organized in collaboration with the project Residence-in-Nature.

The project is carried out in dialogue with Kalmar konstmuseum, The Glass Factory and The Design Archive Pukeberg and is supported by the Swedish Arts Council, the Swedish Arts Grants Committee and Nybro Municipality.

 

CONFERENCE MOVING MASS

Shaping social change
 about the artist’s role as a producer of knowledge and the art institution as host of cross-disciplinary conversations

The project Moving Mass deals with “The Kingdom of Crystal,” and its history, present and future from six different artists’ perspective. The emphasis is on questions about the glass industry in relation to changes in local and global society. The conference Shaping social change takes Moving Mass as the starting point to create a cross-disciplinary conversation about different methods to visualize our contemporary time and its underlying history.

The conference also addresses the question of what it means for artists, curators and art institutions, in various ways, to work site-specifically. What are the methods to engage in dialogue with a specific context? And take that as a starting point in your work? Presentations of the artists participating in Moving Mass are alternated with other voices.
The conference is developed by curator Lisa Rosendahl commissioned by Kalmar konstmuseum and the project Moving Mass. In August 2016 a second part of the conference is arranged in collaboration with the project RESIDENCE IN NATURE.

Registration and attendance
Sign up by February 11th via Swedish postal giro 66 11 38-8, or contact us at info@kalmarkonstmuseum.se for international service.
Limited seats available.

1st day, coffee included: 300 SEK, student 150 SEK
Dinner 1st day, 19.30 at Söderport: 420 SEK
2nd day, lunch and coffee included: 300 SEK, student 150 SEK

If you are allergic or have special dietary wishes, please let us know: info@kalmarkonstmuseum.se
For questions about content and program, contact Lisa Rosendahl: lisarosendahl@gmail.com
Any other questions, contact Kalmar konstmuseum: bengt-olof@kalmarkonstmuseum.se

Thursday February 18th (in English)
Location: Kalmar läns museum
Time: 14-19.00
(Registration and possibility to visit the exhibition at Kalmar konstmuseum from 11.00)

Artistic, institutional and curatorial methods for working with art as part of a community survey. What does it imply for the institution, curator or artist, to take a profound engagement in a specific context as a starting point?

14.00 – 14.15 Bengt Olof Johansson, director at Kalmar konstmuseum, welcomes everyone, moderator Lisa Rosendahl introduces the conference

14.15 – 14.45 Moving Mass: the project is introduced by the participating artists: Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg

14.45 – 15.30 Helene Larsson Pousette, curator, The Swedish History Museum, Stockholm

15.30 – 16.15 Annette Bhagwati, project leader and curator, HKW, Berlin

16.15 – 16.45 Q&A with Helene Larsson Pousette, Annette Bhagwati and Ingela Johansson on methods for working with art as part of a community survey. Moderator: Lisa Rosendahl

16.45 – 17.15 Coffee break

17.15 – 18.00 Aneta Szyłak /Alternativa, Gdansk

18.00 – 18.45 Q&A about institutional and independent methods when working on site specific artworks with Aneta Szyłak, Bengt Olof Johansson, Eva Arnqvist, Johanna Gustavsson Fürst, Ingela Johansson, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson and Malin Pettersson Öberg. Moderator: Lisa Rosendahl

19.30 Dinner at Söderport, advance booking necessary

Friday February 19th (in Swedish)
Location: Pukeberg
Time: 9.30 – 16.00 (Bus from Kalmar konstmuseum leaves 9.00, return trip 16.30)

How do we catch sight of our contemporary time? What role does the shaping of the mediation of knowledge play? The artists participating in the project Moving Mass share their work processes and methods in dialogue with practitioners from other fields.

09.00 Bus from Kalmar konstmuseum to Pukeberg

09.30 Bengt Olof Johansson, director at Kalmar konstmuseum, greets everyone welcome, moderator Lisa Rosendahl introduces the day.

09.45 – 10.00 Eva Wängelin, Curator and Head of Designarkivet, introduces Designarkivet.

10.00 – 10.15 Malin Pettersson Öberg, Artist: Reading Glass

10.15 – 10.45 Cornelius Holtoft, Professor in Archeology, Linnéuniversitetet

10.45 – 11.00 Caroline Mårtensson, Artist: Efterklang

11.00 – 11.30 Publiksamtal med Malin Pettersson Öberg, Cornelius Holtoft, Caroline Mårtensson och Eva Wängelin.

11.30 – 12.30 Lunch and possibilities to visit the Design Archive möjlighet att besöka Designarkivet

12.30-12.45 Åsa Jungnelius, Artist: Titta en vara som kan tala!

12.45-13.15 Johanna Rosenqvist, Lecturer The Department of Music and Art, Linnaeus University

13.15 – 13.30 Johanna Gustafsson Fürst, Artist: Skådespelartransparensen och Distributionen

13.30 – 13.50 Q&A with Åsa Jungnelius, Johanna Rosenqvist and Johanna Gustafsson Fürst.

13.50-14.15 Coffee break

14.15-14.30 Eva Arnqvist, Artist: Positionsförflyttningar – en studie i rött

14.30-15.00 Peter Aronsson, Professor in Historiebruk och kulturav, Pro-Rector Linnaeus University

15.00 – 15.15 Ingela Johansson, Artist: I ljuset och skuggan av ornamenten

15.15 – 16.00 Finishing discussion with all participants from day 2

16.30 Bus leaves toward Kalmar konstmuseum

Pressmeddelande

Konstnären Åsa Jungnelius är aktuell både i utställningen Gudrun – minnet av en storm på Växjö konsthall och i projektet Residence-In-Nature. Åsa berättar mer onsdagen den 26 augusti kl. 18 på Växjö konsthall. 

porträtt.liten

När Åsa Jungnelius flyttade från Stockholm till Småland för att börja arbeta inom glasindustrin våren 2007, möttes hon av jättelika odlade granskogar och bruksorter i förvandling – hon stod i en främmande värld. Sedan dess har hon vid flera tillfällen använt konstnärliga strategier för att borra sig in i den nya miljön.

I utställningen Gudrun bidrar Åsa med installationen Apburen, som med ett poetiskt anslag undersöker landskapet i Smålands inland. “Naturen är en del av vårt gemensamma offentliga rum, en plats där produktion och romantik möts”, berättar Åsa.

Åsa Jungnelius är också motor i projektet Residence-In-Nature, där tio konstnärer och formgivare, svenska och internationella, har bjudits in för att bo och verka i Smålands inland under två år.

Residence-In-Nature lägger sitt fokus på platser utanför städer och större samhällen som liksom det urbana samhället genomgår stora förändringar. “Frågor om de växande storstäderna och urbanitet har varit i centrum i medierna ett tag. I Residence-In-Nature undersöks frågor som avfolkningsbygd, förändrade villkor för överlevnad i den postindustriella ekonomin, naturen och den växande turistnäringen”, berättar Åsa Jungnelius.

På onsdag finns alltså möjlighet att höra mer och att ställa frågor om projektet.

Tid: Onsdag 26 augusti kl 18
Plats: Växjö konsthall

Residence-In-Nature stöds av Region Kronoberg, Iaspis (Konstnärsnämndens internationella program för bild- och formkonstnärer) och Växjö kommun.

Mer information
Åsa Jungnelius, info@asajungnelius.se, 070-719 20 13.
Kajsa Dahl, Växjö konsthall, kajsa.dahl@vaxjo.se, 0470-414 75.

Imago Mundi

Map of the New Art, Imago Mundi
1.9–1.11 2015, Fondazione Giorgio Cini, Venice, Italy
hole
Hole
About the Swedish collection Archive of Visions and Actionsincluded in the exhibition: What happens if you ask more than two hundred artists to take on the same miniature scale – a ten by twelve centimeter linen canvas on a wooden frame – as their common starting point? What will the artists do with this common condition, having to change scale from much larger works – or from video, performance or conceptual works – to a small canvas? The variation among the Swedish participants is large in terms of age, geography, material, media, themes, and methods. Olle Bonniér was born in 1925 and made a name for himself as early as the 1940s, while Inez Jönsson and Johan Österholm are still in art academies. Most of the participating artists live in Sweden, but in all the different parts of the country. Some live abroad, others divide their time between Sweden and other countries, and a few live in Sweden only temporarily. As a natural consequence of today’s broad notion of art and its new techniques, many participants move between visual arts and other disciplines and artistic forms: choreography, poetry, music, architecture, fashion, design, comic books, illustrations for children’s literature, pedagogy, activism and social planning. They express themselves through a broad spectrum of media and traditions such as painting, sculpture, textile art, graffiti, tattoo, performance, moving image, glass design and installation art. More than ever, artists are seeking the borderland

between different forms of expression. Here, contemporary art serves as a door opener to new perspectives on artistic creativity and methodology, and as a way of gauging the Zeitgeist. The book Archive of Visions and Actions – Contemporary Art from Sweden presents
214 artworks by 227 Swedish artists and with introductory texts on the artists. The book includes essays by art critic Dan Jönsson, curator and artist Paula von Seth and project architect and collector Luciano Benetton. Editors: PhD Art Historian Jacob Kimvall, Paula von Seth and journalist Sven Carlsson. All artworks can be seen at the webpage www.imagomundiart.com. The project Imago Mundi was initiated in South America 2006 by Luciano Benetton. Today it involves artists from 80 countries from around the world, including most African countries, Iran, North Korea, the Aborigines in Australia, and so forth. In spring 2014 Paula von Seth was assigned to curate the Swedish archive.

More information:
www.imagomundiart.com

Residence-In-Nature

August 17, 2015, marks the beginning of the first week of the Residence-In-Nature art project. Ten artists and designers, Swedish as well as international, have been invited to live and work in the region through a residence program, which is divided into different periods and runs for two years.

The project will be concluded with an exhibition and a seminar. The aim is to conduct a site-specific work and through that explore the possibilities for an area of post-industrial emergence.

The project is led by artist Åsa Jungnelius along with Växjö konsthall and is supported by the Kronoberg Region, Iaspis (The Swedish Arts Grants Committee’s International Program for Visual Artists), and Växjö Municipality.

Residence-In-Nature focuses on locations outside the cities and larger communities that, just like urban society, are undergoing major changes. “Questions about growing cities and urbanity have been at the heart of media for a while. Residence-In-Nature examines issues such as depopulated regions, changing conditions for survival in a post-industrial economy, nature, and growing tourism industry”, says Åsa Jungnelius.

During the summer of 2014, the first phase of Residence-In-Nature was implemented through a pilot project where a group of artists camped, worked, and exhibited along Ronnebyån Stream. The experiences and issues highlighted there are now further explored.

Johanna Gustafsson Fürst

The Delighted spectators Quietly Viewed the Remarkable Spectacle 

“Overall, the project is expected to contribute to an innovative art scene with both a generous wingspan and sharp edge, and with a focus on the trials and changes facing the region’s cultural scene in the future. We want to strengthen models and methods for a regionally adapted program for Artist-In-Residence, thus giving professional creators of culture better premises on which to work in the region”, says Nicolas Hansson, Head of Växjö Municipality Culture Department.

Växjö konsthall will be a major arts educational resource for the project’s public and educational elements, and program activities will be carried out, visiting various parts of the region.

Contributing

Johanna Gustafsson Fürst, artist, 
Hilda Hellström, artist, 
Klara Hobza, artist, 
Åsa Jungnelius, artist, Fredrik Paulsen, furniture designer, 
Jerszy Seymour, artist 
, Ross M Taylor, artist, 
Lisa Torell, artist
, Markus Vallien, woodworker, 
Jonas Williamsson, graphic designer.

Residence-In-Nature

Fredrik Paulson, showing the movie Kon-Tiki (1950)

10 Artefakter från Boda The Nationalmuseum

TEN ARTEFACTS FROM BODA

The province of Småland has a long tradition of manufacturing based on specific materials including wood, stone and glass. The conditions for this production have close links with our material culture and they describe the economic, social, political and ecological preconditions for the times in which we live. From 2007 to 2012 I worked as an artist and designer in the manual glass industry. The move to Småland made it possible for me to acquaint myself with cultivated forests, lakes and rivers and single-factory towns that I had not previously experienced. In order to establish contact with the place I made a hole in the forest using dynamite, and this marked the starting point of my working artistically on Mother Earth. This later developed into a long-term collective and site-specific project known as Residence-in-Nature that is currently being conducted in Småland. My own experiences of the post-industrial society with a declining population have made me want to discuss new, critical approaches to consumption, production and urbanity. Boda as a place with its artefacts, its narratives from the art industry, material, body and object together form a social space and event that I want us to look at more closely and to discuss.

Curator: Åsa Jungnelius

 

10_artefakter_från_boda-2

Gudrun

Gudrun – minnet av en storm

Sommarens utställning på Växjö konsthall handlar om Stormen Gudrun. Bigert & Bergström, Åsa Jungnelius och Nils Kim Gustafsson & Martin Klevegård ger perspektiv på det oväder som för tio år sedan drog fram över Smålands inland. Utställningen visas mellan den 13 juni och 6 september.

Stormen Gudrun var ett kraftigt lågtryck som den 8 till 9 januari 2005 drog in från Atlanten och drabbade norra Europa. Natten mot den 9 januari var 341 000 hushåll strömlösa i Sverige. Ringhals och Barsebäck fick stoppa produktionen. Tåg-, buss- och färjetrafik stod helt stilla i Sydsverige. Det tog en månad innan trafiken var igång på alla järnvägar. Sju personer omkom.

Stormen fick stora följder för skogsbruket i Sydsverige, och Kronobergs län drabbades hårt. Uppskattningsvis 75 miljoner kubikmeter skog stormfälldes i Götaland, vilket motsvarar en årsavverkning.

Maktlöst. Skoningslöst. Den mänskliga civilsationen är sårbar under naturens våldsamma krafter… Ja, Gudrun tömde alltså sina lungor för drygt tio år sedan. Men vad ville den där jättekvinnan egentligen berätta för oss? Har vi gjort nåt fel?

Bigert & Bergström: The Weather War

Konstnärsduon Bigert & Bergström träffades på Konstakademin 1986 och har sedan dess  arbetat i skärningspunkten mellan människa, natur och teknologi.

The Weather War är en film om människans strävan att kontrollera vädret och tämja dess kraft. Konstnärsduon reser till USAs tornadobälte för att stoppa en tornado. På vägen ges exempel på hur meteorologin har utvecklats i symbios med militära mål och hur dessa visioner förskjutits till dagens tankar om geo-engineering. Kontroversiella idéer med sociopolitiska konsekvenser där frågan om vem som äger rätt till ett modifierat väder ställs på sin spets.

Bigert & BergströmI ett större perspektiv visar filmen på de globala klimatförändringar som dagens människa är utsatt för. Hur ska vi bete oss för att möta dessa utmaningar? Genom anpassning? Eller genom ett krig mot en tilltagande aggressiv väderlek? I Bangladesh byggs skyddsmurar mot kommande översvämningar. I Kina skickas raketer mot hotande regnoväder. Och i Italien avfyras kanoner mot hagel för att skydda årets vinskörd.

I utställningen Gudrun visar Bigert & Bergström en installation med filmenThe Weather War och flera av de skulpturer och maskiner som ingår i filmen.

Åsa Jungnelius: Apburen

Åsa Jungnelius arbetar med materialitet som sitt språk och intresserar sig för relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i.

Åsa JungneliusVåren 2007 flyttade Åsa från Stockholm till Småland för att börja arbeta inom glasindustrin där hon möttes av odlade skogar, vattendrag och bruksorter i förvandling – hon stod i en främmande värld. Sedan dess har hon vid flera tillfällen använt konstnärliga strategier för att borra sig in i den nya miljön.

I verket Moder Jord (2013) och projektet  Residence-In-Nature (2014–) har Åsa med utgångspunkt i förutsättningar i Smålands inland undersökt frågor om bl.a. produktion, kommersialism, genus och det postindustriella samhällets framväxt.

Åsa JungneliusNär Moder Jord visades på Kalmar konstmuseum berättade hon: “För att få kontakt med platsen startade jag arbetet Moder Jord som inleddes av att jag med hjälp av dynamit sprängde ett hål i skogen, jag ville göra ett hål med hjälp av våld. Sedan följde ett strövande och insamlande av material från skogen runt mitt hus i Månsamåla och temporära platsspecifika skulpturer tog form ute i markerna.”

Apburen är specialproducerad för utställningen Gudrun och undersöker interiören, den kroppsliga relationen till en materiell gestaltad form ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Åsa ser på naturen som en del av vårt gemensamma offentliga rum, en plats där produktion och romantik interiör och exteriör möts. Kropparnas agerande i rummet bidrar genom sin närvaro som material och blir en del av verket.

Nils Kim Gustafsson & Martin Klevegård: En berättelse från Stormen Gudrun

Nils Kim Gustafsson / Martin KlevegårdDet var strax efter nyår 2005. Filmaren Martin Klevegård hade bokat en tågbiljett från Stockholm, där han arbetade med filmprojekt, för att besöka föräldrahemmet i Södra Vare utanför Vislanda. Men resan fick skjutas upp, eftersom förbindelsen bröts – Stormen Gudrun kom emellan.

När han några dagar senare lyckades ta sig ut till gården, möttes han av förödelse. Lantidyllen var ersatt av sönderbrutna skogar, ofarbara vägar, strömlöshet och skakande berättelser. Parallellt med röjningsarbete och kamp för elförsörjning, samlade Martin historier och material med sin kamera.

Tillsammans med Nils Kim Gustafsson gjorde han senare kortfilmen En berättelse från stormen Gudrun, som bl.a. har visats på SVT. Filmen återger ett av alla dramatiska öden som stormen Gudrun lämnade efter sig.

Stormen Gudrun 2005-01-08, passagerare satt instängda en hel natt i buss strax utanför Alvesta.

 

Make Up Stiletto Shoe – Kosta Boda

New item this spring! Make_Up_Shoe_Pearly_Pink_Stiletto

Make_Up_Shoe_Cerise_StripeMake_Up_Shoe_Clear_7091351Make_Up_Shoe_Red_Stiletto

The Glass Factory Collection

PRESSMEDDELANDE

The Glass Factory – glasmuseet i Boda – presenterar stolt en ny kollektion formgiven av Åsa Jungnelius! Kollektionen, som är helt och hållet tillverkad för hand av glasblåsaren Bjørn Friborg i museets hytta, bär tydliga referenser till Glasrikets historia och museets omfattande glassamlingar. Välkända föremål såsom nunnekaraffen och fyllehunden får i kollektionen en ny tappning, likaså servisen med olika strukturer som kopplar till Bodas långa tradition av rustika bruksföremål i drivet klarglas.

bruks
sovenir
björn

Kollektionen består av två delar:

Bruksglas från Boda, det transparenta glaset för brukande varje dag, modellerna:
Allglas på ben och fot, Tumblerglas, Cylinder, Halvcirkel, Karaff

Souvenirer från Boda, minne från en plats, modellerna: Napp, Nunnekaraff i leopardmönster (karaff), Troll,
Fyllehund (karaff), Kapitalsvin (sparbössa), Sockertutte (sockerströare)

”I pauserna mellan glasbrukets ordinarie produktion hade hantverkar- na som arbetade i hyttan möjlighet att söla. De kunde då fritt utveckla sin hantverksskicklighet. Vissa modeller återkom ofta, kanske för att de var svåra att göra och stimulerade ett slags hantverksduellerande, eller för att de var humoristiskt utformade. Souvenirerna från Boda lyfter med varmt hjärta fram en tolkning av sölningens tradition.”

”Bruksglas skall stå sig länge. Jag kan inte säga att jag har arbetat med enkla former, då det krävs många års träning för att lära sig tillverka dem, men min strävan är enkel; föremålen skall nästan vara som artefakter. Föremålen är blåsta och sedan drivna i hyttan, ar- betsprocessen sker helt i den varma glasmassan. Det ger ett hållbarare bruksföremål som tål mer i det vardagliga användandet. Dekoren är transparent, där andra material – sågspån, kork och vatten – har fått ge struktur åt glasmassan.”

Åsa Jungnelius

För mer information kontakta:

Maja Heuer, museichef The Glass Factory E-post: maja.heuer@emmaboda.se
Telefon: 0471-24 92 20, www.theglassfactory.se

The Glass Factory har Sveriges mest omfattande konst- glassamling som består av ca 40 000 föremål från Boda glasbruk, Kosta glasbruk samt Åfors glasbruk av ett femtiotal konstnärer som har arbetat i materialet glas. Därmed är The Glass Factory Sveriges enda renodlade glasmuseum med tillfällig utställningsverksamhet, hot spots, basutställningar, utställningsförmedling för barn och ungdomar samt en utvidgad programverksamhet med föreläsningar, happenings, glasshower, teaterföreställ- ningar och workshops.

Glass_Factory_logo

 

Ateljé lyktan – Milan

ateljelyktan

annanas

krona

Exploring ateljé Lyktans new pendant light engine

At the core of the new pendant Riff, designed by Olle Lundberg, is a light engine that easily can be used to create a myriad of different designs. The inspiration for the light engine came from the car industry and how different models and designs share the same platform.

For Milan, ateljé Lyktan invited eight architects, designers, craftsmen and –women, as well as ateljé Lyktans own Atelier, to explore the Riff light engine and create their own unique pendant. The project, named Riff Relay, resulted in nine spectacular pendants ranging from a glass pineapple to a leather hat. Each pendant from the Riff Relay will be manufactured in a limited edition of ten each.

Participants in the Riff Relay:

Olle Lundberg – Riff Relay #1
Olle Lundberg has over 25 years of experience in delivering high-end design solutions rooted in the traditions of Scandinavian design.The objective of his studio LundbergDesign is to deliver strategic, visionary design solutions. Lundberg thinks the success of a product is based on the ability to mediate between consumer insights, technology, art and science.
www.lundbergdesign.se

Åsa Jungnelius – Riff Relay #2
Åsa Jungnelius holds an MFA in Ceramics and glass from Konstfack in Sweden. Åsa works with glass as her primary medium. She is one of the members in the design group Last Editions. Åsa Jungnelius is represented in the collections of Nationalmuseum and Röshsska museet, as well as many Swedish and international private collections.
www.asajungnelius.se

Stefan Borselius – Riff Relay #3
Stefan Borselius established his design company in 2002, he has made a reputation of devising innovative solutions for materials, form and function. Borselius has won several design prizes and awards, and some of the products he has designed are represented in the collections of the Swedish National Museum in Stockholm.
www.borselius.se

Ludvig Löfgren – Riff Relay #4
Ludvig Löfgren has a long experience working with art and glass art, edcuated at Hovedskou Fine Painting School, Konstfack in Stockholm as well as the glass schools of Kosta and Orrefors. His unique designs aim to take traditional Swedish glass into the future. Today Ludvig works at the Målerås Glassworks.
www.maleras.se

Horisaki – Riff Relay #5
Swedish-Japanese designer duo Karin och Makoto Horisaki create unique leather hats in their studio in Rockneby, Småland, Sweden. Their hats have been worn by several celebrities including Lady Gaga and are carried by some of the world’s most prestigious fashion stores.www.horisaki.com

Tham & Videgård – Riff Relay #6
Swedish Architects Bolle Tham & Martin Videgård have been working together since xx. They have recieved numerous awards including Architects of the Year in Sweden. Their work is described as clear and generous. Tham & Videgård have a close collaboration with ateljé Lyktan.
www.tvark.se

Henrik Schulz – Riff Relay #7
Architect and designer Henrik Schulz was educated at Chalmers University, Konstakademien and The School of Design in Denmark. Schulz’ architect office in Gothenburg works with several Scandinavian brands, including HAY, Horreds and of course ateljé Lyktan.
www.henrikschulz.se

Alexander Levin – Riff Relay #8
Third generation goldsmith & jewellery designer, Alexander Levin heads the family company ”Levin’s Gold & Silver”, founded in in Motala, Sweden, in 1937. Levin also designs engagement and weddin rings under name ”Bonnie & Clyde” and retro jewellery under the name ”Jewellery 71”.
www.levinsguldsilver.se

ateljé Lyktan Studio – Riff Relay #9
For almost eighty years, unique light fixtures have been created alongside series-manufactured products at ateljé Lyktan’s factory in Åhus. Today, two people are dedicating their time to special projects in ateljé Lyktan’s studio called “Ateljén” – or Atelier in English.
www.atelje-lyktan.com

LABELS: ,