Åsa Jungnelius
Åsa Jungnelius

LAST XMAS

2-2.2

LAST XMAS pop up store on saturday 29 november between 12-18 at Ögruppen, Jakopsdalsvägen 15a

(Swedish: freight, burden, vice)

A collaboration between Åsa Jungnelius, Gustaf Nordenskiöld and Fredrik Paulsen

As long as there is water to drink, there will be cups to drink from. But the variation in form these cups can take is virtually limitless. In today’s globalized world, how can we produce products of flesh and blood? Products made with care, that are built to be used for a long time? Can artists and designers circumvent the corporate hierarchy of mass production and instead manufacture objects themselves?

The concept behind LAST is simple: purchase an object directly from its maker. No intermediaries, long journeys, questionable materials or sweatshop labour. All of the products in the LAST collection are handmade by the artist in his or her studio.

LAST is a pop-up experience, a shop that can appear anywhere, be it an interior design shop, a gallery, online, or outdoors. It’s a traveling design experience.

The LAST line is comprised of customized, one-of-a-kind pieces that collectively suggest integrity and the ability to last a long time. Not only are the products sustainable, but they work together to promote design that is slower, more personal, and more thoughtful. A LAST that will last.

www.lastedition.se

Last xmas granlogo

 

 

Order the Book – Handel with care

Hanteras Varsamt / Handel with care is a documentary movie made by Lisa Partby fore K-Special SVT. What happened then. Order the book where the story continues about Ludvig Löfgren and Åsa Jungnelius life. The documentary movie is included in the book as a DVD.

Order the and film and book from Partby Film by sending a e-mail to partby@gmail.com

Writers: Stina Högkvist, Johanna Gustafsson Fürst and Nicolas Hansson. Editor: Miriam Johansson. Graphic Design: Jonas Williamson. Production Company: Silverosa film / Anna Byvald. ISBN 978-91-637-6312-0

8C8A0620

8C8A0618

8C8A0614

8C8A0611

8C8A0616

 

P1 Kulturdokumentären – Den nya glasfabriken, Ett program av Katarina Wikars.

P1 Culture documentary – The new glass factory, a program of Catherine Wikars.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/448774?programid=4384

3425616_2048_1152

 

HANTERAS VARSAMT

Välkommen på release för Hanteras varsamt! 23 oktober, 19–22. Bellmansgatan 37

Hanteras varsamt är en bok om konstnärerna Åsa Jungnelius och Ludvig Löfgren, och en dokumentärfilm av Lisa Partby.

Under kvällen bjuds det på snippdipp och bubbel samt minianimationer i grottan. Billig bar — ta med cash! Jenny Silver Lejeborg, Joakim Bergman och Fredrik Andersson spelar sina favoritsinglar på resegrammofonen. Efteråt kan vi gå vidare till Söders hjärta och fortsätta festen. Varmt välkomna!

Medverkande skribenter: Stina Högkvist, Johanna Gustafsson Fürst och Nicolas Hansson. Redaktör: Mirjam Johansson. Grafisk design: Jonas Williamsson. Produktionsbolag: Silverosa film/Anna Byvald. isbn 978-91-637-6312-0 

A3

Residence-in-Nature

poster-1

IMG_6177

flyer-1-2-1

BODA Gallery

intote woods

In to the woods

 

snäckan

The Shell

 

bam

Bam

 

Glass is a moving mass

Glass is a moving mass, (2014-) is the working title of a residency-project, initiated together with five artists: Johanna Gustavsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson, Eva Arnqvist och Malin Pettersson Öberg, starting with its point of departure in “Glasriket”, with its geopolitical and socioeconomic boundary, located and embedded in a region in the south of Sweden, famously known for its art and glass industry. With the project we will take interest in the specific interrelation between art and industrial production, design and craftsmanship. Glass is a moving mass, asks questions of what it means to be human and deal with the loss of a job: the legacy of a body of work as well as the new arriving situation with the crisis of outsourcing of industrial products and the dependency on industrial turism. Through the project, and individual works, we will document and explore the heritage of the handy craft tradition, find new ways of archiving, and engage in activities of community building. The project is conducted in collaboration with Kalmar Konstmuseum and The Glass Factory. (More info coming up later.)

Glas är massa i rörelse (2014-), är arbetstiteln på ett samarbetes- och arbetsvistelse-projekt initierat tillsammans med: Johanna Gustavsson Fürst, Åsa Jungnelius, Caroline Mårtensson, Eva Arnqvist och Malin Pettersson Öberg som tar sin utgångspunkt i ”Glasriket” och dess geopolitiska och socioekonomiska inramning beläget och inbäddat i en region i södra Sverige som är välkänd för sin konst- och glasindustri. Med projektet kommer vi intressera oss för relationerna mellan konst och industriell produktion, design, och hantverksmannaskap.Glas är massa i rörelse ställer frågor kring vad det innebär att vara människa och hantera förlusten av ett arbete: kring arvet efter industrin såväl som den annalkande situationen med outsourcingens kris och beroendet av industriell turism. Genom projektet, och individuella verk, kommer vi dokumentera och utforska arvet efter hantverkstraditionen, hitta nya sätt att dokumentera och arkivera, och engagera oss i samhälls- och gemenskapsbyggande. Projektet genomförs i samarbete med Kalmar Konstmuseum och The Glass Factory. ( Mer info kommer senare.)

LABELS:

Barockt, Kulturhuset / Nationalmuseum

PÅGÅR 5 APRIL–19 OKTOBER 2014.

CRYSTAL

Crystal summerar sin sjuåriga historia i en grand finale tillägnad alla möten och samarbeten

genom åren. Vi firar med två utställningar som öppnar under Stockholm Art Week: Rum 319

på hotell Diplomat onsdag den 2 april kl. 17-20, Strandvägen 7C och Crystal 2007-14 på

nopicnic

torsdag den 3 april kl. 17-22, Storgatan 23C.

Varmt välkomna!
Jun-Hi Wennergren Nordling och Katarina Sjögren

Rum 319
Vernissage onsdag 2 april kl. 17-20
Under fem dagar presenterar Crystal ny, lekfull, allvarlig, rolig, utmanande, intelligent,

spännande, snygg, ful, intressant och bra konsthantverk, konst och design i rum 319 på

Hotell Diplomat.

Shoppa verk av: Taf, Katja Pettersson, Åsa Jungnelius, Zandra Ahl, Ditte Ejlerskov,

Catti Brandelius, Sara Lundkvist, Hilda Hellström , August Sörenson, Nick Ross,

Fredrik Paulsen, Bella Rune, Lina Bjerneld, Roger von Reybekiel, Emma Åkerman,

Tracy Nakayama och Uglycute.

2-6 april på Hotell Diplomat, Strandvägen 7C

Crystal 2007-2014
Vernissage torsdag 3 april kl. 17-22
Crystal presenterar ett retrospektiv över galleriets sjuåriga historia med både tidigare visade

och nya verk från utvalda konstnärssamarbeten.
Konstnärer: Zandra Ahl, Daniel Andersson, Fia Backström, Johanna Billing, Lina Bjerneld,

Andrea Büttner, Catti Brandelius, Cecilia Edefalk, Ditte Ejlerskov, Goldin+Senneby,

Leif Holmstrand, Åsa Jungnelius, Kristina Matousch, Tracy Nakayama, Julia Peirone,

Bella Rune, Charlotte Walentin, Emma Åkerman.

3 – 11 april på nopicnic, Storgatan 23C

Öppettider Rum 319, Diplomat, Strandvägen 7C:
Vernissage 2 april     17-20
Torsdag 3 april     12-20
Fredag 4 april    12-20
Lördag 5 april    12-20
Söndag 6 april    12-17

Öppettider Crystal 2007-14, nopicnic, Storgatan 23C:
Vernissage 3 april     17-22
Fredag 4 april     17-20
Lördag 5 april     12-20
Söndag 6 april    12-17
Ons-fre 9-11 april     17-20

Kontact:
Jun-Hi Wennergren Nordling, jun-hi@crystalstockholm.com +46 704 71 84 74
Katarina Sjögren, katarina@crystalstockholm.com +46 737 23 22 58

LABELS:

BODA – The Glass Factory

Pressmeddelande

Glashyttan i Boda tar ny riktning

Utveckling av ett forum för nationella och internationella projekt inom glas: Åsa Jungnelius i samarbete med The Glass Factory

I början av år 2011 startades The Glass Factory i Boda glasbruk, en av många historiska bruksorter, för att arbeta med Glasrikets kulturarv och främja förnyelsen av den svenska traditionen att arbeta med glas. Mot bakgrunden av den aktuella situationen i Glasriket och med anledning av Glasriketuppdraget behöver nya möjligheter skapas. Vi befinner oss i ett paradigmskifte, där delar av konstindustrin möter förändrade, livs- och konsumtionsmönster samt ett nytt konstnärligt förhållningssätt som tillsammans ritar om kartan.

I museets utrymmen finns glashyttan som med start hösten 2013 kommer att drivas av konstnären Åsa Jungnelius. I samarbete med The Glass Factory, som hyr tid i hyttan, kommer verksamheten att utvecklas till en plats för nyskapande regionala, nationella och internationella projekt. Detta för att skapa en hållbar och långsiktig förnyelse av en praktik.

Målet är att utveckla nationella och internationellt nätverk, finna andra vägar och initiera tvärvetenskapliga samarbeten för att skapa långvariga effekter som bidrar till Glasrikets utveckling.

Under hösten 2013 kommer Åsa Jungnelius i samarbete med The Glass Factory arbeta med att utveckla en sådan inkubatorverksamhet, där det planeras en struktur med olika projekt där hantverkare, konstnärer, formgivare, institutioner med flera planeras delta. Med hjälp av bland annat konstnärlig forskning, pedagogiskt arbete och individuella konstnärskap ska glasets framtid undersökas och utvecklas.

Så här säger Åsa själv om projektet,

”Småland har en lång tradition av produktion utifrån ett specifikt material, t.ex., trä, sten och glas. Den manuella tillverkningen i glas, baserad på en ofta nedärvd hantverkskunskap, har bitit sig fast ovanligt länge i regionen. Villkoren för produktion i så väl stor som liten skala, är tätt sammankopplad med vår materiella kultur som (genom sin existens) beskriver de ekonomiska, sociala, politiska och ekologiska förutsättningarna för vår tid som vi lever i. Objekten som tillverkas blir till en form av fetischer över oss som individer och vår samtid.

Personligen intresserar jag mig för produktionsbegrepp ur ett konstnärligt perspektiv och tror därför att Boda är rätt plats för att inleda ett samarbete vars syfte är att skapa en öppen plattform för konstnärligt experimentellt arbete som har sin utgångs punkt i ett specifikt material.

Jag arbetar med materialitet som mitt språk och intresserar mig för relationen mellan våra kroppar, objekten vi omger dem med och rummen de tillsammans agerar i. I min konstnärliga praktik använder jag mig av estetik för att kommentera vår omvärld. Gestaltningen är ofta rumslig och vilar på en konceptuell grund, där handens avtryck och min intuition tillför en ton. Mitt främsta uttrycksmedel är materialet glas, det passar min konstnärliga diskurs.”

Väl mött in i framtiden!

Info:

Åsa Jungnelius är född 1975 och är baserad i Stockholm och Småland. Hon arbetar med skulptur, installationer och bruksföremål med glas som dominerande material. Under 2012 arbetade hon med ett plats specifikt verk till Hötorgshallen i Stockholm, ”Blicken, biffen och bananen”, som invigdes i våras. Hon representeras av galleriet Crystal. Hennes senaste utställning heter Moder Jord och visades 2013 på Kalmar Konstmuseum. Sedan 2012 är Åsa Jungnelius lektor på Konstfack.

The Glass Factory är ett av Nordens största glasmuseum med fokus på konst och design och en samling av ca 40 000 historiska föremål från olika glasbruk och samtida glas från studiohyttorna. Museet startades 2011 i Boda glasbruk i brukets gamla lokaler, där det redan under 60- och 70-talen sjöd av liv och kreativitet. Det var här man startade Boda Smide, Boda Trä och Boda Nova. Men framför allt förädlades glasmassan i nya unika former med hjälp av konstnärer såsom Erik Höglund, Signe Persson-Melin, Monica Backström, Rolf Sinnemark och Kjell Engman.

The Glass Factory har en utställningsverksamhet med både permanenta och tillfälliga utställningar, pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar samt en omfattande programverksamhet med föreläsningar, happenings, glasshower, teaterföreställningar och workshops. The Glass Factory är en kreativ mötesplats för samverkan, delaktighet, internationella utbyten, mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet som arbetar för att utveckla och vidga begreppet glas.


För mer information kontakta:

Åsa Jungnelius,

Telefon: 070-7192013, info@asajungnelius.se

www.asajungnelius.se

Maja Heuer, museichef, The Glass Factory

Telefon: 0471-24 92 20, maja.heuer@emmaboda.se

www.theglassfactory.se

LABELS: ,